Przykładowe wykonanie księgi znaku

ksiega1w

ksiega2ksiega3
ksiega4
ksiega5
ksiega6